Zadnja izmjena: 3.4.2023.

Vaša privatnost nam je važna, stoga ćemo pažljivo rukovati svim osobnim podacima koje nam pružite putem naše web stranice (https://www.mexatia.hr/). Mexatia, vl. Maja Martinez (u daljnjem tekstu “Obrt”) prikuplja vaše osobne podatke samo u svrhu odgovaranja na vaše upite, izdavanja računa, komunikacije s klijentima te prijave na newsletter. Vaši podaci neće se koristiti u druge svrhe, niti će biti dijeljeni s trećim stranama bez vašeg pristanka.

Pri prikupljanju vaših podataka pridržavamo se Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i drugih relevantnih propisa u području zaštite osobnih podataka. Vaši osobni podaci bit će obrađeni isključivo u svrhu za koju su prikupljeni, s minimalnim zadržavanjem podataka i uz primjenu adekvatnih tehničkih i organizacijskih mjera zaštite.

Ako želite saznati više o tome kako obrađujemo vaše osobne podatke, molimo vas da pročitate našu Politiku privatnosti u nastavku.

Korištenjem ove web stranice, suradnjom s Obrtom ili pretplatom na newsletter slažete se s našom politikom privatnosti. Ukoliko se ne slažete s politikom privatnosti, molimo da ne koristite našu web stranicu i odjavite s našeg newslettera.

Ova izjava o privatnosti opisuje procedure i načine prikupljanja, korištenja i pohrane privatnih podataka klijenata prilikom korištenja usluga obrta Mexatia te informiranje o pravima korisnika u području zaštite podataka.

 

Politika privatnosti

Mexatia, obrt za poslovne usluge i trgovinu, vl. Maja Martinez, obvezuje se na zaštitu osobnih podataka korisnika, na način da prikuplja samo osnovne podatke o korisnicima koji su nužni za ispunjenje vlastitih obveza te korisniku daje mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka. Obrt informira korisnike o načinu korištenja prikupljenih podataka te daje mogućnost izbora o upotebi njihovih podataka. Vaše osobne podatke obrađujemo i koristimo zakonito, pošteno i transparetno, štiteći njihovu sigurnost.

Ovom izjavom pružamo vam obavijesti o tome koje osobne podatke prikupljamo, kako obrađujemo vaše osobne podatke koja prava imate u vezi s obradom i zaštitom podataka te kako ta prava možete ostvariti. Izjava o privatnosti odnosi se na komunikaciju i usluge koje nudi Obrt prema web posjetiteljima, newsletter pretplatnicima, klijentima i partnerima.

Svi podaci o korisnicima strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci potrebni za obavljanje posla. Sve osobe povezane s Obrtom odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

 

Voditelj obrade podataka

Voditelj obrade podataka koje unesete ili koji se prikupljaju automatski na ovim stranicama je Mexatia, obrt za poslovne usluge i trgovinu, vl. Maja Martinez, sa sjedištem na adresi Ulica orhideja 10, Sesvete te e-mail adresom za kontakt maja@mexatia.hr.

Obrt Mexatia odgovoran je za obradu vaših podataka i za sva pitanja u vezi te obrade, izjave o privatnosti ili uklanjanju vaših podataka možete se obratiti na adresu Mexatia, vl. Maja Martinez, Ulica orhideja 10, 10360 Sesvete ili na e-mail adresu maja@mexatia.hr.

 

Osobni podaci, prikupljanje i korištenje

Što je osobni podatak?

Obrt obrađuje osobne podatke koje su mu pružili njegovi web posjetitelji, newsletter pretplatnici, klijenti i partneri. Kao osobni podatak smatra se svaki podatak (ili njihova kombinacija) pomoću kojeg je moguće utvrditi identitet neke osobe, izravno ili neizravno. Anonimni podaci nisu pokriveni ovom Izjavom s obzirom na to da ih nije moguće povezati s točno određenom osobom.

 

Kako prikupljamo osobne podatke?

Informacije o vašim osobnih podacima dobivamo od vas kao korisnika naših usluga. Osobne podatke i podatke o pravnim osobama prikupljamo putem web prijava, prijavi za newsletter, prijava za konzultacije, prijava na događanja ili za besplatne materijale kao i direktnim kontaktom za plaćene usluge.

Osobne podatke ne prikupljamo bez znanja korisnika. Podatke dobrovoljno ostavljate putem formi na našem webu, društvenim mrežama ili newslettera, a isti su potrebni za odgovaranje na upite, pružanje usluge, uspostave poslovnog odnosa ili slanje marketinških poruka ukoliko se radi o prijavi na newsletter. O razlozima prikupljanja podataka korisnik će biti obaviješten na mjestima prilikom prikupljanja.

 

Obrada podataka

Obrada podataka je svaka radnja za koju je koriste osobni podaci – na primjer prikupljanje podataka, uvid u podatke ili upotreba podataka.

Za potrebe odgovaranja na vaše upite, pružanja usluga i izdavanja računa osobni podaci koje obrađujemo su ime i prezime, OIB, adresa, e-mail adresa, broj telefona, ime firme, korisničko ime i lozinka za pristup servisima na kojima se obavlja dogovorena usluga. Vaše podatke čuvamo toliko dugo dok postoji svrha ili zakonska obveza za njihovo čuvanje.

 

Podatke korisnika Obrt obrađuje na različite načine, ali isključivo u svrhe navedene u ovoj izjavi. U nastavku slijedi popis podataka te svrha korištenja istih.

 • Ime i prezime – verifikacija korisnika, izdavanje računa, marketinške poruke, transakcijske poruke, dostava fizičkih proizvoda
 • Adresa (ulica, grad i poštanski broj, država), OIB, naziv firme – izdavanje računa i ponuda, dostava fizičkih prozvoda ili slanje fizičkih računa
 • E-mail – transakcijske potvrde, marketinške poruke, direktna komunikacija s korisnikom
 • Telefonski broj – komunikacija s korisnikom putem telefona ili web aplikacija,
 • Ime i korisničko ime na društvenim mrežama – za dijeljenje tvojih profila,
 • IP adresa s koje se pristupa ovoj stranici – za prikupljanje analitičkih podataka,
 • Korisničko ime i lozinka na servisima na kojima se obavlja dogovorena usluga – u svrhu obavljanja usluga, klijent dostavlja pristupne podatke određenom servisu. Lozinka može i ne mora biti kriptirana putem servisa LastPass, ovisno o odabiru klijenta.

Obradu podataka koji se tiču plaćanja i narudžbe (ime i prezime, ime firme, adresa, e-mail, OIB) obrađujemo na osnovi izvršavanja ugovorne obveze.

Daljnja komunikacija putem e-maila ili telefona / web aplikacija s postojećim korisnicima vrši se na temelju legitimnog interesa ili privole. Marketing i slanje promotivnih materijala korisnicima vrši se isključivo na temelju privole dobivene tijekom kupnje proizvoda i usluga ili prilikom registracije za primanje marketinških poruka.

U slučaju zaprimanja direktnog upita od strane korisnika, podaci u tu svrhu bit će korišteni na temelju izvršavanja ugovorne obveze (radnje koje prethode sklapanju ugovora).

 

Prikupljanje općih podataka i informacija

Internet poslužitelj na kojoj se nalaze internet stranice Obrta prikuplja niz općih podataka i podataka kada pristupite našim web stranicama.

Ovi opći podaci i informacije pohranjeni su u dnevniku aktivnosti (log datoteka) na poslužitelju. Prikupljaju se (1) tipovi i inačice preglednika, (2) operativni sustav koji koristite, (3) internet adresa s koje ste pristupili na naš sustava (tzv. referer), (4) naziv internet stranice kojoj ste pristupili, (5) datum i vrijeme pristupa internetskim stranicama, (6) adresa internetskog protokola (IP adresa) s koje ste pristupili web stranici, (7) naziv davatelja internetskih usluga koji vam je omogućio pristup sustavu, i (8) drugi slične podaci i informacije koje možemo koristiti u slučaju napada na naše informacijske tehnologije ili detektiranje tehničkih problema web stranice ili poslužitelja.

Iz tih općih podataka i informacija Obrt ne donosi zaključke o nositeljima podataka. Te informacije su nam potrebne kako bi (1) pravilno isporučili sadržaj naše web stranice, (2) optimizirali sadržaj web stranica, (3) osigurali dugoročnu održivost serverske infrastrukture i web tehnologije, i (4) pružili dokaze nadležnim tijelima u slučaju cyber-napada.  Obrt anonimno analizira prikupljene podatke s ciljem povećanja zaštite podataka i sigurnosti, te je osigurala optimalnu razinu zaštite osobnih podataka koje obrađujemo. Dnevnik aktivnosti (log datoteka)  pohranjuje se odvojeno od osobnih podataka nositelja podataka.

 

Pretplata na newsletter i praćenje aktivnosti

Na web stranici Obrt korisnici se mogu pretplatiti na newsletter. Kod prijave na newsletter, potrebno je unijeti osobne podatke prema uputama obrasca prijavnice, nakon čega će izvršitelj obrade (MailerLite – Ovdje možete saznati više kako oni upravljaju podacima) izvršiti radnje: (1) na unesenu email adresu poslat će poruku u ime voditelja obrade u kojoj se obavještava korisnika da za prijavu na newsletter treba potvrditi svoju privolu prijave u newsletter bazu putem priloženog linka; (2) poslati potvrdu o uspješnoj prijavi na newsletter nakon što korisnik potvrdi prijavu prema uputama iz koraka (1).

Korisnik koji nije potvrdio prijavu na link koji mu je poslan e-mail porukom, neće postati aktivan pretplatnik newslettera, niti će dobivati sadržaje koji se distribuiraju putem newslettera.

U procesu potvrđivanja prijave na newsletter (korak 1. – double opt-in procedura) izvršitelj obrade će zabilježiti IP adresu korisnika, te vrijeme i datum kada je izvršena potvrda upisa u bazu pretplatnika newslettera. Takvom procedurom registracije (dvostruka potvrda – double opt in) osigurava se dodatna kontrola privole korisnika i odluka da želi primati marketinške i ostale obavijesti od Obrta.

Obrt će slati newslettere koji se tiču njezinog poslovanja, usluga koje pruža ili zanimljivih informacija iz domene poslovanje Obrta. Dinamika slanja newslettera ovisit će o internoj procjeni.

Svaka newsletter poruka u sebi će sadržavati jedinstvenu sliku / pixel koji se poziva kod prikaza sadržaja newsletter poruka u email programu primatelja, nakon čega će izvršitelj obrade zabilježiti vrijeme i IP adresu primatelja te postaviti oznaku da je on otvorio primljenu email poruku. Isključivanjem automatskog prikazivanja slika u email programu ili blokiranjem prikazivanja slika u newsletterima, gornje podatke neće biti moguće zabilježiti. Također, linkovi koji se nalaze unutar newsletter poruke biti će formirani na način da se njihovim pozivanjem kod voditelja obrade vrši evidencija takve aktivnosti kos primatelja poruke. Svrha korištenja ovih tehnologija je kako bi Obrt procijenio efikasnost i uspješnost poslanih newsletter poruka, na temelju čega će donijeti daljnje poslovne odluke.

U inicijalnoj, ali i u svakoj budućoj newsletter poruci nalazi se link putem kojeg se pretplatnik može odjaviti s liste i time prekinuti buduće primanje poruke putem newslettera.

 

Mogućnost kontakta putem internetske stranice

Web stranica Obrta sadrži informacije i obrasce koji omogućuju brzi elektronički kontakt s nama, kao i izravnu komunikaciju putem elektronske pošte (e-mail) . Ako nositelj podataka kontaktira voditelja obrade putem elektronske pošte ili putem obrasca na internet stranici, osobni podaci koje je naveo nositelj podataka automatski se pohranjuju.

Takvi osobni podaci, koje je nositelj podataka dobrovoljno dostavio voditelju obrade, čuvaju se na nositelju podataka voditelja obrade radi daljnje obrade i/ili kontaktiranja nositelja.

 

Pohrana i zaštita podataka

Podatke za koje ne postoji pravna osnova čuvanja Obrt redovito briše. Podaci se čuvaju na neograničeno vrijeme kada za to postoji osnova, privola ili najkraće koliko je to zakonom propisano (npr. računi). Korisnik u svakom trenutku može povući privolu za obradu podataka, nakon čega je Obrt dužan ukloniti podatke koje nije zakonom obvezan čuvati.

Ukoliko su u komunikaciji s Obrtom dani podaci za koje ne postoji privola za njihovu obradu ili druga pravna osnova za čuvanje istih, Obrt će ih nakon završetka komunikacije ili poslovne suradnje ukloniti.

Tijekom obrade podataka koristimo sigurne protokole za slanje podatka, isto vrijedi i za podatke o plaćanju. Podaci se pohranjuju i obrađuju na poslužiteljima unutar Europske unije – kada god za to postoji mogućnost.

 

Treće strane

Vaša privatnost nam je važna i ne dijelimo vaše podatke s trećim stranama koje nisu povezane s Obrtom. Obrt će vaše podatke dijeliti s pružateljima usluge online plaćanja, računovodstvenim servisima, a po potrebi i s partnerima. Podaci će biti podijeljeni samo s onim trećim stranama koje mogu jamčiti standard zaštite osobnih podataka jednak onom koji osigurava Obrt te s trećim stranama s kojima postoji zakonska obveza dijeljenja.

Treće strane ne smiju koristiti podatke podijeljene s njima u svrhe marketinških aktivnosti.

S obzirom da niti jedan prijenos podataka putem interneta nije u potpunosti siguran, Obrt ne može biti odgovoran u slučaju da treće osobe neovlašteno dođu u posjed podataka te ne snosi odgovornost za eventualno nastalu štetu u takvoj situaciji.

Za slanje newslettera koristimo servis MailerLite. Ovdje se prikupljaju sljedeći podaci: ime, IP i e-mail adresa. Osobni podaci se čuvaju u okviru MailerLite servisa sve dok korisnik ne zatraži njihovo uklanjanje. U svakoj e-mail poruci poslanoj sa servisa nalazi se link za uklanjanje s liste. Nakon tri mjeseca neaktivnosti pretplatnika, Obrt će ga upozoriti na neaktivnost te ako se pretplatnik ne reaktivira u roku od 7 dana, potpuno će ukloniti korisnika i njegove podatke iz sistema. Ovdje možete saznati više kako oni upravljaju podacima.

Za komunikaciju s klijetima koristimo Notion i Google Drive usluge. Ovdje možete saznati više kako Notion upravlja podacima, a ovdje kako Google Drive upravlja podacima.

 

Kolačići i web analitika

Kolačići su tekstualne datoteke koje se pohranjuju u vašem računalni sustav putem internet preglednika (browser).

Mnoge internetske stranice i poslužitelji koriste tehnologiju kolačića. Kolačići sadrže takozvani ID kolačića koji predstavlja jedinstven identifikator kolačića te se sastoji od niza znakova koje internetske stranice i poslužitelji mogu dodijeliti određenom internetskom pregledniku u kojem se pohranjuje kolačić. Ta funkcionalnost internetskim stranicama i poslužiteljima omogućava da prepozna pojedinačne preglednike od drugih internet preglednika koji sadrže druge kolačiće.

Određeni internetski preglednik može se prepoznati i identificirati pomoću jedinstvenog ID kolačića. Korištenjem kolačića, Obrt korisnicima ove web stranice može pružiti više korisničkih usluga i bolje korisničko iskustvo koje ne bi bile moguće bez postavki kolačića.

Nositelj podataka može u svakom trenutku spriječiti postavljanje kolačića s naše web stranice pomoću odgovarajuće postavke svog internet preglednika (browsera), a u njemu ujedno može i trajno uskratiti postavljanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internet preglednika ili drugih softverskih programa. Ta mogućnost brisanja je moguća u svim popularnim internet preglednicima. Ako nositelj podataka deaktivira postavljanje kolačića u svom internet pregledniku, sve funkcije na našoj web stranici možda neće biti potpuno korisne.

Više detalja o kolačićima (cookies) i kako upravljati njima (ograničiti, obrisati) možete naći na http://www.allaboutcookies.org/.

Na našoj web stranici upotrebljavamo kolačiće kako bismo omogućili pojedine tehničke značajke i osigurali pozitivno korisničko iskustvo. Koristimo se i statističkim kolačićima koji nam omogućuju web analitiku, tj. analizu uporabe naših stranica za praćenje učinkovitosti internetske stranice i korisničkog iskustva koju izvodimo kako bismo poboljšali kvalitetu i sadržaj ponuđenih usluga. Ne koristimo se kolačićima niti sličnim tehnologijama za praćenje vaših interesa i slanje marketinških materijala.

Za obradu ovih podataka u analitičke svrhe koristimo uslugu Google Analytics. Davatelj usluge je: Google LLC1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, California 94043, SAD. Ovdje možete saznati više kako oni upravljaju podacima.

 

Prava korisnika

U svakom se trenutku možete obratiti Obrtu kao voditelju obrade radi ostvarivanja svojih prava u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka na kontakt adrese. O poduzetim radnjama, Obrt će vas obavijestiti bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva.

Ako ste zahtjev podnijeli elektroničkim putem, informacije će Vam biti pružene elektroničkim putem ako je to moguće, osim ako u svom zahtjevu niste drugačije zatražili.

Vezano na prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka, imate sljedeća prava koja smo vam dužni osigurati:

 1. Pravo na pristup – od Obrta možete dobiti informaciju o tome je li se i kako obrađuju vaši podaci.
 2. Pravo na ispravak – možete zatražiti ispravak netočnih osobnih podataka.
 3. Pravo na brisanje – možete zatražiti brisanje podataka ako je ispunjen jedan od razloga navedenih u čanku 17. Opće uredbe o zaštiti podataka.
 4. Pravo na ograničenje obrade – možete zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka ako je ispunjen jedan od slučajeva navedenih  člankom 18. Opće uredbe o zaštiti podataka, među kojima, na primjer ako je potrebno provjeriti točnost vaših osobnih podataka i dr.
 5. Pravo na prijenos podataka – ako se obrada vaših osobnih podataka temelji na privoli ili je potrebna za izvršenje ugovora ili za poduzimanje radnji prije sklapanja ugovora i ako se obrada  provodi automatiziranim sredstvima, možete: zatražiti pribavljanje osobnih podataka koje ste dobili u strukturiranom, uobičajenom obliku i strojno čitljivom formatu.
 6. Pravo na prigovor – imate pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas.
 7. Pravo na pritužbu i pravo podnošenja prigovora nadležnom tijelu za zaštitu podataka – Unatoč vašem pravu da se obratite upravnom tijelu ili sudu, ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka od strane Obrta predstavlja kršenje Opće uredbe o zaštiti podataka i/ili važećih propisa RH, možete podnijeti prigovor i Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb.

 

 

Izmjene politike privatnosti

Obrt može promijeniti ovu Izjavu ukoliko za to postoji potreba. Sve promjene bit će objavljene na ovoj stranici. Ako se radi o ključnim promjenama, obavijestit ćemo vas emailom ili na drugi odgovarajući način, primjerice, kada sljedeći put pristupite internetskoj stranici.

Sav sadržaj koji se nalazi na stranici Obrta napisan je s pažnjom. To se odnosi na cjelokupan tekstualni i vizualni sadržaj na našoj web stranici (https://mexatia.hr), newslettere, tehničke dokumente i ostale informacije koje se mogu naći na ovoj web stranici. Napominjemo da se nenamjerno mogu greške u pružanju cjelovitosti, točnosti i aktualnosti informacija. Obrt nije odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu nastalu korištenjem podataka na našoj web stranici.

Sadržaj ove stranice zaštićen je autorskim pravima i namijenjen je samo posjetitelju web stranice. Nijedan sadržaj web stranice ne smije se na bilo koji način reproducirati ili kopirati.